Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit do të organizojë një aktivitet ndergjegjesues e informues me strukturat e Sigurisë Publike dhe Kufirit e Migracionit për çeljen e Sezonit Turistik Veror 2023 dhe Inagurimin e Njësisë Policore Detare, në qytetet Vlorë e Sarandë, në datat 3 deri 6 Maj 2023.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 03/05/2023 06/05/2023
 • 10.00
 • Vlorë dhe Sarandë
 • Shqipëri
 • Vlore
 • Vlorë dhe Sarndë
 • Vlorë dhe Sarandë
 • Muhamet Rrumbullaku | Drejtues të Institucioneve të pushtetit qendror e vendor.
 • Drejtori i Pergjithshem i Policise se Shtetit | Kryeminister/Minister/Prefekt
 • Punonjes të Strukturave të Policisë së Shtetit
 • Po
 • Jo
 • Sokol Bizhga, Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit
 • Muhamet Rrumbullaku, Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit