Finale basketboll për vajza dhe djem për shkollat e mesme të qarkut Korcë në kuadër të projektit “Ekipet sportive në shkolla”

 • Tjetër
 • Aktivitet sportiv me të rinjtë
 • 02/05/2023
 • 13:00 - 17:00
 • Pallati i sportit Tamara Nikolli, Korcë
 • Shqipëri
 • Korce
 • Korce
 • Qyteti Korçë
 • Z. Edi Rama | Znj. Bora Muzhaqi
 • Kryeminister | Ministër Shteti për Rininë dhe Fëmijët
 • Kryeministri, Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, Kryetarët e Bashkive të qarkut të ekipeve fituese, përfaqësues nga Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, fëmijët dhe të rinjtë e ekipeve sportive, prindër, trajnerë, specialistë të federatave të basketbollit
 • Po
 • Po
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti