Symposium bashkepunim dhe partneritet me qeverite dhe institucionet e tjera

 • Tjetër
 • Symposium
 • 29/04/2023
 • 14:00
 • Hotel Plaza
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • 2
 • Zerina Bruci | Organizatoret
 • Sekretare e Pergjithshme | Organizatoret
 • Zerina Bruci, Sekretrare e Pergjithshme eshte e ftuar, organizatoret dhe te ftuarit
 • Po
 • Jo
 • Xhulia Xhaferi, Asistente e Sekretares se Pergjithshme
 • Zerina Bruci, Sekretare e Pergjithshme