Njohja mbi të drejtat e tyre dhe mundësia për të përfituar nga ndihma juridike e garantuar nga shteti”

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 04/05/2023
 • 12:30
 • Shkollës “Ismail Qemali” Vlorë
 • Shqipëri
 • Vlorë
 • Vlorë
 • Vlorë
 • Diselda Resulaj | Kejda Myzaferaj
 • Punonjës me trajnim të posaçëm | Punonjës me trajnim të posaçëm
 • Nxënës dhe staf pedagogjik të Shkollës “Ismail Qemali” Vlorë
 • Jo
 • Jo
 • Enidjola Cenaj, Specialist Burime Njerëzore dhe Shërbimeve
 • Ergys Qirici, Drejtor i Përgjithshëm