Inspektim punimesh ne rrugen “Shyqo Refati”, Strum . shtrim me asfalt

 • Inspektim/kontroll
 • 02/05/2023
 • 09:00
 • Njesia administrative Strum
 • Shqipëri
 • Fier
 • Roskovec
 • Strum
 • Z. Arben Duka
 • Pergjegjes i sektorit te zbatueshmerise se investimeve
 • Perfaqesues te Bashkise Roskovec dhe te firmes zbatuese
 • Jo
 • Po
 • Reja Cjapi, Drejtor Kabineti, Bashkia Roskovec
 • Delina Hoxha, Sekretar i Pergjithshem, Bashkia Roskovec