Inspektim punimesh ne disa segmente rrugore ne territorin administrativ te bashkise (Shtrime me asfalt) konkretisht segmentet rrugore si me poshte:

1. “Rikonstruksion i rrugës”Argjinaturës”,Agacaj,440ml,b=4m asfalt”
2. “Rikonstruksion i rrugës “Rukallarëve”,fshati Suk2,200 ml, b=4m asfalt”
3. “Rehabilitim i ish-bllokut të SMT-së , Roskovec, Rruga nr.9 (Riza Agaçi,140 ml)”
4. “Rehabilitim i ish-bllokut të SMT-së , Roskovec, Rruga (Arqile Kaceli,140 ml)”
5. ”Rikonstruksion i rrugicave “Dyli Cepele”L=51ml, b=4m dhe “Refat Cepele”, L= 44ml, b= 4m, Roskovec”
6. “Rikonstruksion i rrugicave së Cjepëve ,fshati Suk 1 ,485 ml , b=4 m asfalt , bankine- 2×0.5m)”
7. “Rikonstruksion i rrugës “Spahiu” fshati Strum ,L=300ml b=4m asfalt”
8. “Rikonstruksion i rrugës “Hazizajve” fshati Strum,270ml, b=4m asfalt
9. Rikonstruksion i rrugës “Lagja Dortaj” fshati Vlosh,840ml”
10. “Rikonstruksion i rrugës “Buzallarët”,550ml+rruges”Doksaneve”,150ml fshati Kurjan,
11. “Rruga “Bakallarët”L=250ml ( b=3.5 m + 0.5m bankine)“

 • Inspektim/kontroll
 • 02/05/2023
 • 09:00
 • Roskovec dhe ne njesite administrative
 • Shqipëri
 • Fier
 • Roskovec
 • Roskovec, Kuman, Kurjan, Strum
 • Z.Arben Dukaj
 • Pergjegjes i sektorit te zbatueshmerise se investimeve
 • Perfaqesues te Bashkise Roskovec dhe te firmes zbatuese
 • Jo
 • Po
 • Reja Cjapi, Drejtor Kabineti, Bashkia Roskovec
 • Delina Hoxha, Sekretar i Pergjithshem, Bashkia Roskovec