Informimi i qytetareve, profesionisteve, institucioneve, etj., per sherbimet juridike falas qe ofrohen prane qendrave te SHNJPF.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 30/04/2023
 • 9:00-11:00
 • Qendra e Sherbimit te Ndihmes Juridike Paresore Gjirokaster
 • Shqipëri
 • Gjirokaster
 • Gjirokaster
 • Pallati i sportit
 • Ergys Qirici | Vilma Çobani
 • Drejtor i Përgjithshëm | Perfaqsuese e UNDP
 • Punonjes te Qendrave te Sherbimit te Ndihmes Juridike Paresore Gjirokaster
 • Po
 • Jo
 • Enidjola Cenaj, Specialist Burime Njerëzore dhe Shërbimeve
 • Ergys Qirici, Drejtor i Përgjithshëm