Takim me punonjesit e sherbimeve komunitare, utilitare dhe administrative keshillimi dhe falenderimi per punen e kryer bazuar ne inspektimet e bera deri tani.

 • Tjetër
 • 29/04/2023
 • 11:00
 • Prane liqenit te qytetit
 • Shqipëri
 • Shkoder
 • Puke
 • Puke
 • z.Gjon Gjonaj | znj.Besmira Aliaj
 • Kryetar i Bashkise Puke | Nenprefekte
 • Kryetari i Bashkise Puke, z.Gjon Gjonaj, Nenprefekte znj.Besmira Aliaj, Drejtor i drejtorise se sherbimeve komuinitare , utilitare dhe administrative z.Armir Mehaj dhe punonjesit e sherbimeve
 • Po
 • Jo
 • Emirjona Pergjegjaj , Drejtor DMBNJ
 • Emirjona Pergjegjaj , Drejtor DMBNJ