Inspektim punimesh

 • Inspektim/kontroll
 • 02/05/2023
 • 09:00
 • Sopot
 • Shqipëri
 • Diber
 • Bulqize
 • Bulqize
 • Gezim Xhafa
 • Kryetar Bashkie
 • Punonjes sherbimesh
 • Jo
 • Po
 • Haxhi Pulja
 • Haxhi Pulja