Prej disa muajsh Bashkia Pogradec ka nisur rikosntruksionin e Pallatit të Sportit Arefi Berberi, si një mundësi e re për zhvillimin e shumësportëshit.

 • Inspektim/kontroll
 • 27.04.2023
 • 10:00
 • Pogradec
 • Shqipëri
 • ëçroK
 • cedargoP
 • Pogradec
 • Ilir Xhakolli
 • Kryetar Bashkia Pogradec
 • Nënkryetari Paskalino Ziko
 • Jo
 • Jo
 • A. Halili
 • Dritan Babasuli