Inspektim punimesh

 • Inspektim/kontroll
 • 27/04/2023
 • 12:00
 • Gruemire
 • Shqipëri
 • Shkoder
 • Malesi e Madhe
 • Gruemire
 • Tonin Marinaj
 • Kryetar Bashkie
 • Perfaqesues te Bashkise, banore te zones
 • Jo
 • Po
 • Arban Gjoka
 • Arban Gjoka - Jurist