Takim me perfaqesues te Universitetit te Tiranes, Fakultetit Ekonomik, Fakultetit Juridik, Dekane dhe Pedagoge, Studente, ne kuader te projektit “Harmonizimi dhe Standartizimi i terminologjise ne kuader te Integrimit Europian”

 • Tryezë diskutimi
 • 05/05/2023
 • 11:00
 • Bashkia Berat
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Perafqesues te fakulteteve te Universitetit te Tiranes, studente, etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Drejtorise se Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese))
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)