Mbledhja e Keshillit Bashkiak

 • Tjetër
 • Miratimi I projekt vendimeve
 • 27/04/2023
 • 12:00
 • Salla e Keshillit Bashkiak
 • Shqipëri
 • Fier
 • Roskovec
 • Roskovec
 • Z.Kadri Hyska
 • Kryetar Keshilli
 • Anetaret e Keshillit dhe perfaqesues te bashkise
 • Jo
 • Jo
 • Reja Cjapi, Drejtor Kabineti
 • Delina Hoxha, Sekretar i Pergjithshem