Aktivitet me te rinjte dhe dhe partneret e Qendres Rinore Berat, me rastin e pervjetorit te pare te hapjes se Qendres Rinore ne Berat dhe ne kuader te Dites se Europes

 • Tjetër
 • Aktivitet festiv
 • 09/05/2023
 • 11:00
 • Qendra Rinore Berat
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Koordinatore te qendres, te rinj, partnere te Qendres Rinore, etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Drejtorise se Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese))
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)