“Zbatimi i sistemit te palajmerimit te hershemdhe te nxenit socio-emocional ne shkollat profesionale”, te zbatuar nga UNICEF Shqiperi ne bashkepunim me AKPA, do te zhvillohet trajnimi i pare ne Shkoder me pjesemarrjen e shkollave “Nazmi Rushiti”, Ndre Mjeda, Kol Margjini, Arben Broci dhe Hamdi Bushati.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 28/04/2023
 • 09.00 -15.00
 • Hotel Koloseu
 • Shqipëri
 • Shkoder
 • Shkoder
 • Shkoder
 • Mirela Andoni
 • Kodinatore UNICEF
 • Merita Zeneli, Drejtor, Shkolla Teknologjike "Hamdi Bushati", Shkodër 20. Bora Miruku, Përgjegjës i NjZh 21. Ertiola Lulaj, Psikologe,4. Albana Shehaj, Drejtor, Shkolla Teknike Pyjore "Kolë Margjini", Shkodër 5. Blerina Lami, Përgjegjës i NjZh, 35. Ruzhdi Kapidani, Drejtor, Shkolla e Mesme Profesionale "Ndre Mjeda", Shkodër 36. Elis Celepja, Përgjegjës i NjZh 37. Zamir Lacej, Drejtor, Shkolla industriale "Arben Broci", Shkodër 38. Ervin Mema, Përgjegjës i NjZh 39. Ershela Lika, Psikologe, Enkeleda Xhufka specisliste ne AKPA, Etleva Sulaj specialiste ne AKPA
 • Jo
 • Jo
 • Pranvera Toska Specialiste AKPA
 • Klevis Hysa Drejtor i Pergjithshem AKPA