Inspektim në rehabilitimin e rrugeve

 • Inspektim/kontroll
 • 26/04/2023
 • 13:00
 • Bllace ,Okshatine
 • Shqipëri
 • Diber
 • Bulqize
 • Bulqize
 • Gezim Xhafa
 • Kryetar Bashkie
 • Punonjes sherbimesh
 • Jo
 • Po
 • Aleks Sinani Drejtor sherbimesh
 • Haxhi Pulja