Takim me perfituesit e skemes se mbeshtetjes per fara dhe fidane per te diskutuar sfidat dhe arritjet e sektorit

 • Tryezë diskutimi
 • 25/04/2023
 • 11.00
 • Kucove
 • Shqipëri
 • Berat
 • Kucove
 • Kucove
 • Frida Krifca
 • Minister
 • Ministrja, Perfaqesues te MBZHR, Fermere te zones
 • Jo
 • Po
 • Viola Dona - Keshilltar
 • Aida Shehi - Drejtore