Pjesemarrje në finalen e volejbollit për vajza dhe djem për shkollat 9-vjecare dhe të mesme të qarkut Vlorë në kuadër të projektit “Ekipet sportive në shkolla” (Aktivitet i shtyre parashikuar per ne daten 22 prill 2023)

 • Tjetër
 • Aktivitet sportiv me të rinjtë
 • 24/04/2023
 • 10:00 - 17:00
 • Pallati i Sportit Flamurtari, Vlorë
 • Shqipëri
 • Vlorë
 • Vlorë
 • Vlorë
 • Z. Edi Rama | Znj. Bora Muzhaqi | Znj. Evis Kushi
 • Kryeminister | Ministër Shteti për Rininë dhe Fëmijët | Ministri i Arsimit dhe Sportit
 • Kryeministri, Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, Ministrja e Arsimit dhe Sportit, kryetarët e Bashkive të qarkut të ekipeve fituese, përfaqësues nga Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, fëmijët dhe të rinjtë e ekipeve sportive, prindër, trajnerë, specialistë të federatave të vollejbollit
 • Po
 • Po
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti