Zyra vendore e Arsimit Parauniversitar Kukës, organizon në bashkëpunim me shkollat e bashkisë Kukës, panairin Art dhe Zeje, do afishohen tradita, veshje etj. Pjesmarrje e lirë

 • Tjetër
 • Panair
 • 25/04/2023
 • 10:00
 • Sheshi Skenderbej, përballë bashkisë Kukës
 • Shqipëri
 • Kukës
 • KUKËS
 • KUKËS
 • Albert Muja
 • Drejtor Zvap Kukës
 • Pjesmarrje e hapur për të gjithë
 • Po
 • Po
 • Mirgent, Kastrati, Specialist
 • Albert, Muja, Drejtor