Mbledhje per Keshillin Vendor i Sigurise Publike

 • Tjetër
 • Mbledhje mbi problematikat e qytetit te Bulqizes
 • 28/04/2023
 • 10:00
 • Bashkia Bulqizë
 • Shqipëri
 • Diber
 • Bulqize
 • Bulqize
 • Gezim Xhafa
 • Kryetar Bashkie
 • Drejtues institucionesh dhe drejtorive te ndryshme
 • Jo
 • Po
 • Olkeda Çupi
 • Haxhi Pulja