Komiteti i Monitorimit per perfundimin e IPARD II dhe perpara hapjes se IPARD III

 • Tryezë diskutimi
 • 26/04/2023
 • 09.00
 • Peze
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Peze
 • Frida Krifca | Frank Bollen
 • Minister | DG Agri
 • Perfaqesues te MBZHR, Anetare te komitetit te monitorimit me te drejte vote, Perfaqesues nga DGAgri dhe Delegacioni i BE
 • Jo
 • Jo
 • Viola Dona - Keshilltar
 • Aida Shehi - Drejtore