Në kuadër të Ditës së Tokës, do të zhvillohet një takim me komunitetin e kopshteve komunitare.

 • Tjetër
 • Takim
 • 23/04/2023
 • 11:00
 • Korçë
 • Shqipëri
 • Korçë
 • Korçë
 • Korçë
 • Sotiraq Filo
 • Kryetar Bashkia Korçë
 • Komuniteti i kopshteve komunitare, pjesëmarrës të tjerë.
 • Jo
 • Po
 • Xheni Kita
 • Mariana Jorgji