Takim per diskutimin lidhur me ecurine e punimeve te mbeshtetura nga projekti dhe impaktin ekonomik te investimeve te perfunduara dhe disponueshmerine e te dhenave qe mbeshtesin kete impakt.

 • Tjetër
 • takim
 • 25/04/2023
 • 16:00
 • Bashkia Gjirokaster
 • Shqipëri
 • Gjirokaster
 • Gjirokaster
 • Gjirokaster
 • Flamur Golemi | Jorida Muho | perfaqesues | Perfaqesues
 • Kryetar/ Bashkia Gjirokaster | N/ Kryetar | Banka Boterore | Fondi Shqiptar i Zhvillimit
 • Flamur Golemi,Jorida Muho,perfaqesues nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit,perfaqesues nga Banka Boterore
 • Jo
 • Jo
 • Amarda Lluri/ specialit jurist./person i autorizuar per raportim te KQZ
 • Nertil Nebiaj / Sekretar i Pergjithshem