Qyteti si pikturë, muzikë dhe arkitekturë. Ekspozitë nga piktori i mirënjohur Anastas Kostandini
Theksojmë nuk është aktivitet i organizuar nga bashkia por vetë piktori. Institucioni jonë është i ftuar.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 23/04/23
 • 10:00
 • Galeria e Arteve
 • Shqipëri
 • ëçrooKçrkoKK
 • cedargoP
 • cedargoP
 • Anastas Kostandini
 • Piktor
 • Kryetari i Bashkisë, Qytetarë, të ftuar, nxënës shkollash etj
 • Po
 • Po
 • A. Halili
 • Dritan Babasuli