Aktivitet ndergjegjesues per Menaxhimin e Burimeve Ujore

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 24/04/2023
 • 16:00
 • Liqeni Tiranes
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • 5
 • Gerta Lubonja | Bora Muzhaqi
 • Drejtor i pergjithshem | Ministre
 • Gerta Lubonja, Bora Muzhaqi dhe pjesemarres te tjere nga stafet e institucioneve.
 • Jo
 • Po
 • Alba Zhori
 • Elio Nikolla