Takim me perfaqesues te Bankes Boterore projekti per Zhvillimin e Integruar Turistik dhe Urban, ku do te diskutohet per investimet qe po kryhen ne Berat ne kuader te ketij projekti.

 • Tryezë diskutimi
 • 24/04/2023
 • 14:00
 • Bashkia Berat
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Anetare te Bankes Boterore, Nenkryetari i Bashkise, Drejtore e Integrimit Europian dhe Projekteve Bashkia Berat, Drejtore e Turizmit dhe Aktiviteteve, etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Drejtorise se Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese))
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)