Takim me perfaqesues te Delegacionit Gjerman nga Shtutgard per te diskutuar mbi planet e zhvillimit te qytetit dhe mundesite per bashkepunim.

 • Tryezë diskutimi
 • 29/04/2023
 • 11:00
 • Bashkia Berat
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Anetare te Delegacionit Gjerman, Drejtore e Integrimit Europian dhe Projekteve Bashkia Berat, Drejtore e Turizmit dhe Aktiviteteve, etj.
 • Po
 • Jo
 • Gentian Dashi (Drejtor i Drejtorise se Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese))
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)