Takim me perfaqesues te Delegacionit Gjerman nga Shtutgard per te diskutuar mbi planet e zhvillimit te qytetit dhe mundesite per bashkepunim.

  • Tryezë diskutimi
  • 29/04/2023
  • 11:00
  • Bashkia Berat
  • Shqipëri
  • Berat
  • Berat
  • Berat
  • Kryetari i Bashkise
  • Titullari i Bashkise
  • Kryetari i Bashkise, Anetare te Delegacionit Gjerman, Drejtore e Integrimit Europian dhe Projekteve Bashkia Berat, Drejtore e Turizmit dhe Aktiviteteve, etj.
  • Po
  • Jo
  • Gentian Dashi (Drejtor i Drejtorise se Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese))
  • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)