Mirembajtje e infrastruktures

 • Inspektim/kontroll
 • 21/04/2023
 • 11:00
 • Durres, Lagjie te ndryshme te qytetit
 • Shqipëri
 • Durres
 • durres
 • durres
 • Nuk ka
 • Nuk ka
 • Punonjes
 • Jo
 • Jo
 • Almiva Llaci
 • Dhurata Gjoka