Inspektim mbi aksionin e ndermarre ne mbjelljen e pemeve ne territorin e Bashkise

 • Inspektim/kontroll
 • 20/04/2023
 • 09:00
 • Roskovec dhe ne njesite administrative
 • Shqipëri
 • Fier
 • Roskovec
 • Roskovec dhe ne njesite administrative
 • Znj.Miranda Cepele
 • Drejtor ne Ndermarrjen e Pastrimit
 • Perfaqesues te bashkise dhe punonjes te ndermarrjes
 • Jo
 • Po
 • Reja Cjapi,Drejtor Kabineti
 • Delina Hoxha,Sekretar i Pergjithshem