Takim

 • Tjetër
 • Takim i organizuar nga drejtoria per te drejten e autorit se bashku me Drejtorine e pergjithshme te pronesise industriale dhe inspektoratin shteteror te mbikeqyrjes se tregut, me perfaqesues te artizanatit per te diskutuar rendesine e pronesise intelektuale
 • 18/04/2023
 • 10:00
 • Tirana International Hotel
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Nr 2
 • Borana Ajazi | Rovena Beqiraj | Rezarta Rajta
 • Drejtor i drejtorise per te drejten e autorit ne Ministrine e Kultures | Drejtoreshe e pergjithshme e pronesise industriale | Pergjegjese sektori prane inspektoriatit te mbikeqyrjes se tregut te brendshem
 • Znj. Borana Ajazi, Drejtor i Drejtorise per te Drejten e Autorit nw Ministrine e Kulture; Znj. Rovena Beqiraj, Drejtoreshe e Pergjithshme e Pronesise Industriale dhe Znj. Rezarta Rajta, Pergjegjese Sektori prane Inspektoratit te Mbikqyrjes se Tregut te Brendshem, perfaqesues te artizanatit
 • Jo
 • Jo
 • Xhulia Xhaferi, Asistente e Sekretarit te Pergjithshem
 • Zerina Bruci, Sekretar i Pergjithshem