takim me përfaqësues të Akademisë së Grave Sipërmarrëse për të diskutuar mbi rëndësinë e pronësisë intelektuale në këtë fushë.

 • Tjetër
 • Takim
 • 19/04/2023
 • 10:00
 • Destil
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Nr 2
 • Borana Ajazi | Rovena Beqiraj | Ina Kushi
 • Drejtor i drejtorise per te drejten e autorit ne Ministrine e Kultures | Drejtoreshe e Pergjithshme e Pronesise Industriale | Pergjegjese Sektori prane Inspektoratit te Mbikqyrjes se Tregut te Brendshem.
 • Znj. Borana Ajazi, Drejtor i Drejtorise per te Drejten e Autorit nw Ministrine e Kulture; Znj. Rovena Beqiraj, Drejtoreshe e Pergjithshme e Pronesise Industriale dhe Znj. Ina Kushi, Pergjegjese Sektori prane Inspektoratit te Mbikqyrjes se Tregut te Brendshem dhe 20 sipermarrese
 • Jo
 • Jo
 • Xhulia Xhaferi, Asistente e Sekretarit te Pergjithshem
 • Zerina Bruci, Sekretar i Pergjithshem