Pjesëmarrje në aktivitetin e organizatës “UN Women ” në kuadër të projektit “Rinia për përfshirjen, barazinë dhe besimin”

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 19/04/2023
 • 11:00 - 13:30
 • Cool Lab, Rruga e Kavajës 50 Ish Volksvagen, prane zyrave te UN House
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • 10
 • Znj. Bora Muzhaqi
 • Ministër Shteti për Rininë dhe Fëmijët
 • Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, përfaqësuesit e organizatë s “UN Women”, të rinjtë pjesë e organizatës
 • Jo
 • Jo
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti