Inspektim punimesh ne objektin “ Ndertimi i ures kembesore mbi kolektor ne Suk 1”

 • Inspektim/kontroll
 • 19/04/2023
 • 10:00
 • Suk 1
 • Shqipëri
 • Fier
 • Roskovec
 • Strum
 • Z. Arben Sukaj
 • Pergjegjes i Sektorit te Investimeve
 • Perfaqesues te bashkise dhe punonjesit e firmes zbatuese
 • Jo
 • Po
 • Reja Cjapi , Drejtor Kabineti
 • Delina Hoxha , Sektretar i Pergjithshem