Inspektim i punimeve ne ndertimin e rrjetit te cezmave publike ne fshatin Mbers, Ngjeqar dhe Luar(Riraportim

 • Inspektim/kontroll
 • 20/04/2023
 • 10:00
 • Njesia Kurjan dhe Kuman
 • Shqipëri
 • Fier
 • Ros
 • Roskovec
 • Z.Arben Dukaj
 • Pergjegjes i Sektorit te zbatueshmerise se Investimeve
 • Perfaqesues te Bashkise dhe te firmes zbatuese
 • Jo
 • Po
 • Reja Cjapi , Drejtor Kabineti
 • Delina Hoxha, Sektretar i Pergjithshem