Inspektim i punimeve ne ndertimin e rrjetit KUZ ne Kuman dhe Roskovec

 • Inspektim/kontroll
 • 19/04/2023
 • 08:00
 • Rokovec dhe Kuman
 • Shqipëri
 • Fier
 • Roskovec
 • Ro dhe Kuman
 • Z.Ermir Hajdini
 • Drejtor ne Ndermarrjen e sherbimeve te mirembajtjes
 • Punonjesit e ndermarrjes dhe perfaqesues te Bashkise
 • Jo
 • Po
 • Reja Cjapi , Drejtor Kabineti
 • Delina Hoxha, Sektretar i Pergjithshem