Inspektim punimesh ne objektin “ Ndertimi i ures kembesore mbi kolektor ne Suk 1”

 • Inagurim
 • 20/04/2023
 • 09:00
 • Suk 1
 • Shqipëri
 • Fier
 • Rosko
 • Strum
 • Z.Arben Dukaj
 • Pergjegjes i zbatueshmerise se Investimeve
 • Perfaqesues te bashkise dhe te firmes zbatuese
 • Jo
 • Po
 • Reja Cjapi, Drejtor Kabineti
 • Delina Hoxha, Sektretar i Pergjithshem