Event tematik me banoret e njesise nr 8, ne kuader te fushates zgjedhore.

 • Tjetër
 • Event
 • 19/04/2023
 • 18.00
 • Tirane
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Njesia 8
 • Erion Veliaj
 • kryetari bashkise
 • Kryetari Bashkise, deputeti dhe pjesemarres te tjere
 • Po
 • Po
 • Drejtor i Pergjithshem
 • Drejtor i Pergjithshem