Në kuadër të Ditës Botërore të Artit, Bashkia Pogradec në bashkëpunim me Zyrën Vendore Arsimore Parauniversitare Pogardec organizojnë ekspozitën ” Arti me ngjyrat e të rinjve “.
Një ekspozitë me punime të ndryshme të të rinjve.
Ekspozita do të jetë e hapur deri në 19 prill.
Ju ftojmë të jeni pjesë e saj.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 19/4/2023
 • 10:00
 • Galeria e Arteve
 • Shqipëri
 • ëçroK
 • cedargoP
 • cedargoP
 • Sotiraq Mangeri, Entel Gusho
 • Kryetar i Keshillit, Zv Kryetare
 • Kryetari i Bashkisë Ilir Xhakolli, Zv Kryetarja Entela Gusho, të ftuar dhe të rinjtë
 • Po
 • Po
 • A. Halili
 • Dritan Babasuli