Në kuadër të Ditës së Tokës do të zhvillohet një aktivitet me fëmijë të shkollave.

 • Tjetër
 • Aktivitet
 • 20/04/2023
 • 13:00
 • "Qyteza e Fëmijëve", Korçë
 • Shqipëri
 • Korçë
 • Korçë
 • Korçë
 • Sotiraq Filo
 • Kryetar Bashkia Korçë
 • Fëmijë, mësues, pjesëmarrës të tjerë.
 • Jo
 • Po
 • Xheni Kita
 • Mariana Jorgji