Vizite ne Bashkine Gjirokaster ne kuader te lendes se Historise,nxenesit e klases se IV te shkolles 9 vjecare “Koto Hoxhi”

 • Tjetër
 • Vizite ne Bashkine Gjirokaster ne kuader te lendes se Historise,nxenesit e klases se IV te shkolles "Koto Hoxhi"
 • 18/04/2023
 • 10:00
 • Bashkia Gjirokaster
 • Shqipëri
 • Gjirokaster
 • Gjirokaster
 • Gjirokaster
 • Flamur Golemi | Albana Muco
 • Kryetar/ Bashkia Gjirokaster | mesuese
 • Kryetari,mesuese,nxenes
 • Po
 • Jo
 • Amarda Lluri/ specialit jurist./person i autorizuar per raportim te KQZ
 • Nertil Nebiaj / Sekretar i Pergjithshem