Aktiviteti zhvillohet ne formen e nje takimi ku do te prezantohet projekti si dhe nderhyrjet e parashikuara ne institucionin arsimor. Ne aktivitet marrin pjese banore te zones, mesues, edukatore etj. Ne perfundim te prezantimit do te vijoje nje seance pyetje-pergjigje per te marre mendime ne lidhje me nderhyrjet e parashikuara.

 • Tryezë diskutimi
 • 25/04/2023
 • 13:30
 • Fshati Dushnik
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Velabisht
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Banore te Zones, Mesues, Edukatore, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)