Pjesemarrje ne finalen e volejbollit për vajza dhe djem për shkollat 9-vjecare dhe të mesme të qarkut Gjirokastër në kuadër të projektit “Ekipet sportive në shkolla” (aktivitet i shtyrë, parashikuar për në datën 16.04.2023)

 • Tjetër
 • Aktivitet sportiv me të rinjtë
 • 28/04/2023
 • 11:00 - 18:00
 • Pallati i Sportit, Gjirokastër
 • Shqipëri
 • Gjirokastër
 • Gjirokastër
 • Gjirokastër
 • Z. Edi Rama | Znj. Bora Muzhaqi | Znj. Evis Kushi | Znj. Mirela Kumbaro
 • Kryeminister | Ministër Shteti për Rininë dhe Fëmijët | Minister i arsimit dhe sportit | Minister i Turizmit dhe Mjedisit
 • Kryeministri, Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, Ministrja e Arsimit dhe Sportit, Ministrja e Turizmit dhe mjedisit, Kryetarët e Bashkive të qarkut të ekipeve fituese, përfaqësues nga Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, fëmijët dhe të rinjtë e ekipeve sportive, prindër, trajnerë, specialistë të federatave të volejbollit.
 • Po
 • Po
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti