Finale basketboll për vajza dhe djem për shkollat e mesme të qarkut Lezhë në kuadër të projektit “Ekipet sportive në shkolla”

 • Tjetër
 • Aktivitet sportiv me të rinjtë
 • 25/04/2023
 • 14:00 - 18:00
 • Pallati i Sportit, Rrëshen
 • Shqipëri
 • Lezhë
 • Mirditë
 • Rrëshen
 • Z. Edi Rama | Znj. Bora Muzhaqi | Znj Evis Kushi
 • Kryeminister | Ministër Shteti për Rininë dhe Fëmijët | Minister Arsimi dhe Sporti
 • Kryeministri, Ministrja e Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, Ministrja e Arsimit dhe Sportit, Kryetarët e Bashkive të qarkut të ekipeve fituese, përfaqësues nga Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, fëmijët dhe të rinjtë e ekipeve sportive, prindër, trajnerë, specialistë të federatave të basketbollit
 • Po
 • Po
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti