Pjesemarrje ne ceremonite fetare me rastin e Festes se Pashkeve Ortodokse, Ceremonia e Epitafit, Ceremonia ne Kishen Ortodokse Berat, vizite ne Metropoline e Qytetit dhe cermonine fetare me kete rast etj.

 • Tjetër
 • Aktivitet festiv
 • 16/04/2023
 • 18:00-24:00
 • Berat
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)