Nenshkrimi i marreveshjes per projektin IPA III ndermjet Malit te Zi dhe Shqiperise dhe aktivitetet festive perkatese.

 • Tjetër
 • 17/04/2023
 • 10:00
 • Guci, Mal i Zi
 • Shtet tjetër
 • Mal i Zi
 • Gjon Gjonaj | Anela Cekic
 • Kryetar i Bashkise Puke | Kryetar i Komunes se Gucise
 • Kryetari i Bashkise z.Gjon Gjonaj , Zvkryetare e bashkise Puke, Ershela Gjoni, Specialist i zhvillimit te turizmit Elis Mehmeti dhe it,
 • Po
 • Po
 • Emirjona Pergjegjaj , Drejtor DMBNJ
 • Emirjona Pergjegjaj , Drejtor DMBNJ