Inspektim dhe kontrroll per riparim rrugesh ne Njesine Administrative Sllove

 • Inspektim/kontroll
 • 15/04/2023
 • 11:00
 • Njesia Administrative Sllove
 • Shqipëri
 • Diber
 • Diber
 • Sllove
 • Rahim Spahiu
 • Kryetari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise
 • Jo
 • Jo
 • Pergjegjes iBurimeve Njerezore
 • Urjeta Kurti Sekretare e Pergjithshme