Kryetari do te zhvilloje nje inspektim ne fshatin Mborje.

 • Inspektim/kontroll
 • 14/04/2023
 • 10:00
 • Mborje
 • Shqipëri
 • Korce
 • Korce
 • Drenove
 • Sotiraq Filo
 • Kryetar Bashkia Korce
 • Drejtor i drejtorise se menaxhimit te kontratave te infrastruktures, Administratori i njesise administrative Drenove, pjesemarres te tjere.
 • Jo
 • Po
 • Xheni Kita
 • Mariana Jorgji