Kryetari i bashkise do te beje inspektim ne fshatin Dishnice dhe do te takohet me banore te fshatit.

 • Inspektim/kontroll
 • 14/04/2023
 • 11:00
 • Dishnice
 • Shqipëri
 • Korce
 • Korce
 • Bulgarec
 • Sotiraq Filo
 • Kryetar Bashkia Korce
 • Drejtor i drejtorise se menaxhimit te kontratave te infrastruktures, Administratori i njesise administrative Bulgarec, pjesemarres te tjere.
 • Jo
 • Po
 • Xheni Kita
 • Mariana Jorgji