Prezantim i investimeve ne infratrukturen arsimore

 • Tjetër
 • Prezantim
 • 14/04/2023
 • 08:00
 • Durres
 • Shqipëri
 • Durres
 • durres
 • durres
 • Nuk ka
 • Nuk ka
 • Fotografi
 • Jo
 • Jo
 • Almiva Llaci
 • Dhurata Gjoka