Kryetari i bashkise do te inspektoje punimet per shtrimin e rruges ne fshatin Çiflig.

 • Inspektim/kontroll
 • 13/04/2023
 • 10:00
 • Çiflig
 • Shqipëri
 • Korce
 • Korce
 • Bulgarec
 • Sotiraq Filo
 • Kryetar Bashkia Korce
 • Drejtor i drejtorise se menaxhimit te kontratave te infrastruktures, administratori i njesise administrative Bulgarec, pjesemarres te tjere.
 • Jo
 • Po
 • Xheni Kita
 • Mariana Jorgji